Innendørs lagring av båter

Båtopplag

Det er for øyeblikket uvisst om vi kan tilby opplag av båter vinteren 2021/2022 da vi ikke får leie lokalet vi hadde i år videre for neste opplags sesong.

Vi jobber med å få leid en ny hall, og legger ut oppdatert informasjon dersom vi får tak i egnede lokaler.