«Grønn Marina» – Status, erfaringer og fremdrift.

Vi har hatt dessverre hatt noen innkjøringsutfordringer på skrogvaskeren i sommer.

En dårlig kobling har ført til nedetid på kjølbørstene (til seilbåter) og tidvis på hele anlegget.

Feilen ble etter omfattende feilsøking og testkjøringer utbedret i uke 31.

Skrogvaskeren er nå fullt operativ.

 

Det har vært stor interesse for prosjektet gjennom sommeren.

Folk er positive til tanken om et giftfritt båtliv, samt muligheten for mindre vedlikehold av båten.

Til tross for en del nedetid på anlegget har etterspørselen vært stor, og mange har benyttet seg av anlegget i løpet av sommeren.

 

Fungerer vasker’n?

 

Skrogvasking er et alternativ til bruk av bunnstoff som skader og forurenser fjorder og hav.

Båteiere bør ta sin del av ansvaret for å videreføre et friskt og sunt maritimt miljø til neste generasjon.

Ved å benytte skrogvaskeren unngås arbeid og kostnader forbundet med det tradisjonelle bunnstoffet.

Tankesettet og handlingsmønsteret til hver enkelt båteier må endres for at vi skal kommen noen vei.

Man slipper den årlige båtpussen, men det er nødvendig med jevnlig vask gjennom årets varmeste måneder for å holde skroget rent.

Hvor mange vask avhenger av begroingsforholdene der hvor båten ligger. Forskjellene er enorme og avhenger av svært mange faktorer.

 

Marin begroing kan deles inn i 2 kategorier, mikro- og makrobegroing.

I det øyeblikket båten blir sjøsatt vil bakterier søke mot skroget. Innen timer vil kiselalger gjøre det samme. Dette gir en slimhinne på skroget (biofilm) og kan betegnes som mikro begroing.

Makro begroing er betegnelsen på f.eks rur, alger og blåskjell. Denne prosessen starter gjerne etter en uke eller to i vannet. Når en rur-larve når et voksent stadium (+/- 1 mnd) vil den skille ut en slags sement for å bedre sin heft mot overflaten.

Alle har nok erfart hvor hardt denne sementen sitter på skroget. Når du skraper av en rur vil det sitte igjen en hvit krans eller krage. Ofte må det et kjemisk middel (f.eks saltsyre) til for å løsne denne fra overflaten.

 

Et skrog som har en etablert makrobegroing vil i mange tilfeller ikke bli helt rent i skrogvaskeren, slik den er konstruert pr i dag. Mye vil ble vasket bort, og en fartsøkning samt drivstoffbesparelser vil oppnås, men et helt rent skrog med maksimum ytelse kan ikke forventes.

Med kontinuerlig utvikling av produktet og konseptet har vi stor tro på økt effektivitet, og med det, et forlenget vaskeintervall.

Vasker man derimot skroget før begroingen kommer for langt i utviklingsprosessen, fungerer skrogvaskeren godt.

Mange av sommerens kunder har gitt tilbakemeldinger om et betydelig raskere skrog.

 

Vi er fortsatt i en tidlig fase i prosjektet, og vi har fortsatt en lang vei å gå.

Det viktigste er at prosessen med å fremme et miljøvennlig båtliv har startet.

Klarer vi å tilby brukerne et godt alternativ, er veien til et nytt tanke- og handlingsmønster kort.

 

Bunnbehandlingen

 

Enviromarine er en miljøvennlig, lavfriksjons modifisert epoxy maling til skrog.

Malingen har blitt benyttet i shipping-bransjen med gode resultater i mange år.

 

Vår intensjon er å introdusere denne bunnbehandlingen til fritidsbåtmarkedet.

Vi har gjennom sesongen i år hatt flere båter i vannet med Enviromarine på skroget.

God kvalitetssikring, dokumentasjon samt tilpasninger er nødvendig i testfasen som vi nå er i.

Vi vil benytte hele 2017 sesongen til ovennevnte formål, i håp om å kunne tilby et godt produkt i prosjektets neste fase.

 

Det har vært en enorm interesse blant båteiere. Vi vil oppdatere prosjektstatus på våre hjemmesider fortløpende.

I mellomtiden oppfordrer vi alle til å komme innom for en skrogvask.

 

Vi vil i tiden som kommer legge til rette for selvbetjening av anlegget for faste brukere.

Vi vil også tilby klippekort/årskort på vask slik at båteieren kan oppnå et kontinuerlig rent skrog til en overkommelig pris.

 

Fortsatt god sommer !

 

Anders

Vollen Marinesenter AS