Skrogvaske maskinen:

Skrogvaskemaskinen blir i sesongen 2019 kjørt til rabbaterte / subsidierte priser, grunnet lavere tilskudd fra miljøverndepartementet ! Prisene finner du på bookingsiden, og størst rabatt får du ved å kjøpe sesongkort.

Bestill time her:

Vaskemaskinen tar både seilbåter og motorbåter opptil 53 fot, med maks bredde på 5 meter og maks dybde på 2,2 meter. MAKS KJØL BREDDE ER 40 CM.

På motor båter med 2 propeller må vi stoppe børstene der akslingene går ut. Tilsvarende vil gjelde for IPS drev, slik at de siste 1,5 – 2 meterene av skroget ikke kan vaskes med børstene.

Ved vask av Motorbåter med drev / påhenger må børstene stoppes rett før akterspeilet. ( Dvs at maskinen ikke vasker drevet / påhengeren på båten din )

 

Skånsom løftekran

Båt løftekran

Vollen MarineSenter har Oslofjordens trolig kraftigste kran for løft av båter opptil 50 tonn (maks bredde 5,4 meter). Vår moderne Travellift er den desidert mest skånsomme måten å løfte båter på, hvor man unngår at skroget påføres press innover slik de gjør ved bruk av vanlig truck.

Båtforhandlere / båt/seilforeninger kan ta kontakt på post@vollenmarinesenter.no  dersom de ønsker en løfte avtale for deres båtmerker/medlemmer.

PRISER:
Løft av båter opptil 49 fot: Kr 140,- pr fot ink. mva.
Løft av båter fra 50 til 59 fot: Kr 150,- pr fot ink. mva.
Løft av båter fra 60 til 69 fot: Kr 180,- pr fot ink. mva.

Vi spyler / vasker / polerer / stoffer også båten for deg om du ønsker det.

Priser for tilleggs tjenester:
Høytrykks spyling under vannlinjen: Kr. 45 pr fot ink. mva./ kr 55,- pr fot over 50 fot / kr 65,- pr fot over 60 fots båt.
Vask / polering utføres på times basis:

Slipp setting på land:
Ønsker du båten stående på land noen dager kostnads beregner vi dette slik:
Boksering til / fra oppstillings plass: Kr. 1500,- ink. mva.( over 50 fot kr. 1700,-)
Dagleie landligge utendørs: Kr. 25,- pr fot opp til 49 ft pr dag / kr 30,- pr fot opp til 59 ft pr dag / Kr 35 pr fot opp til 69 ft. pr dag.
Dagleie innendørs: Etter avtale.

Vi har investert i et renseanlegg som renser spyle vannet slik at vi ikke forurenser fjorden med gift fra bunnstoffrester som blir spylt av. Vi må derfor beregne en renseavgift for båter som spyles. Renseavgiften er kr 25,- pr fot.
Ta kontakt på e-post post@vollenmarinesenter.no for tilbud på ønskede tjenester: